TC De Velden vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat TC De Velden vzw persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastlegt en verwerkt. TC De Velden vzw heeft deze informatie nodig voor de volgende doeleinden: het beheer van uw lidmaatschap, het beantwoorden van vragen tot informatie, u e-mails of andere elektronische of papieren berichten te verzenden met informatie omtrent geplande activiteiten, u onze Nieuwsbrieven te bezorgen. 

Binnen TC De Velden vzw wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om de verbetering ervan te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar TC De Velden vzw op het volgende adres:

TC De Velden vzw
Ilse Velden 31
2260 Westerlo